Raspberry Pi Zubehör

Bestseller
Bewegungsmelder Modul
KY-019 Relais Modul
Bodenfeuchte Sensor Modul
KY-040 Drehimpulsgeber Modul
Regen Sensor Modul
KY-015 DHT 11 Temperatursensor Modul
4x4 Matrix Keypad
KY-023 Joystick Modul
MQ-135 Gas Sensor Modul
KY-018 Licht Sensor Modul
KY-022 IR-Empfänger Modul
Touch Sensor Modul
PCA9685 Servotreiber
KY-005 IR-Sende Modul
KY-008 Laser Transmitter Modul
KY-006 Buzzer Modul passiv
KY-024 Hall Sensor Modul