Raspberry Pi Zubehör

Bestseller
KY-019 Relais Modul
KY-015 DHT 11 Temperatursensor Modul
Bodenfeuchte Sensor Modul
KY-040 Drehimpulsgeber Modul
Regen Sensor Modul
MP3 Player Modul
KY-018 Licht Sensor Modul
MQ-135 Gas Sensor Modul
4x4 Matrix Keypad
KY-022 IR-Empfänger Modul
Touch Sensor Modul
MQ-2 Gas Sensor Modul
KY-005 IR-Sende Modul
PCA9685 Servotreiber
KY-008 Laser Transmitter Modul
KY-006 Buzzer Modul passiv
KY-032 Hindernis Sensor Modul
KY-004 Button Modul