Raspberry Pi Zubehör

MP3 Player Modul
PCA9685 Servotreiber
TCS3200 Farbsensor
KY-002n Sensor Modul
Regen Sensor Modul
Bestseller
Bewegungsmelder Modul
KY-040 Drehimpulsgeber Modul
KY-037 Mikrofon Modul groß
4x4 Matrix Nummernpad
KY-033 Linienfolger  Modul
KY-008 Laser Transmitter Modul
KY-039 Heartbeat Sensor Modul
KY-023 Joystick Modul
KY-032 Hindernis Sensor Modul
KY-038 Mikrofon Modul klein