DHT22 Temperatursensor Modul Temperatursensor AZ-Delivery 1X DHT22 Modul
KY-001 DS18B20 Temperatursensor-Modul Temperatursensor AZ-Delivery 1x Modul
DHT 11 Temperatursensor Temperatursensor AZ-Delivery 1 x DHT 11
DHT 11 Temperatursensor Modul Temperatursensor AZ-Delivery 1x Modul
KY-015 DHT 11 Temperatursensor Modul Temperatursensor AZ-Delivery 1x Modul