AZ-Brunnen

AZ-Brunnen

Moritz Spranger
Neopixel im SmartHome

Neopixel im SmartHome

Moritz Spranger
ESP Easy mit Thingspeak

ESP Easy mit Thingspeak

Moritz Spranger
I²C Scanner mit LC Display

I²C Scanner mit LC Display

Moritz Spranger
MAC Detector ESP32

MAC Detector ESP32

Moritz Spranger
ESP32 LoRa mit GPS erweitern

ESP32 LoRa mit GPS erweitern

Albert Vu
Touch am UNO

Touch am UNO

Moritz Spranger
Touch Pins am ESP32 Dev Board

Touch Pins am ESP32 Dev Board

Moritz Spranger
Reichweite des Raspberry 3 erhöhen

Reichweite des Raspberry 3 erhöhen

Moritz Spranger
Ethernet-Shield als Fileserver

Ethernet-Shield als Fileserver

Moritz Spranger