Arduino kompatible Boards

Nano V3 mit CH340 Angebot
Nano V3 mit FTDI Angebot