Eine elegante automatische Treppenbeleuchtung (Teil1) - AZ-Delivery

In het eerste deel van een nieuwe spannende serie wordt een elegante automatische trapverlichting voor maximaal 16 treden toegepast, waarbij elke individuele trap de ene na de andere trap wordt verlicht als een lopend licht zodra een van de twee infrarooddetectoren, elk individueel bevestigd aan de boven- en onderkant van de trap, een beweging rapporteert. Bovendien wordt elke individuele trap voorzichtig gedimd tot de maximale helderheid door middel van pWM-regeling en later weer naar beneden gedimd tot het gedoofd is. De tijdsperioden waarin de trap ingeschakeld blijft, of de ene stap die omhoog of omlaag wordt gedimd, is vrij verstelbaar in de schets naar eigen inzicht. Een dergelijke oplossing bestaat al commercieel (is hier te zien in de video in het bedrijf).

Vandaag laat ik zien hoe je een controle vergelijkbaar in functie met behulp van de Arduino en een aantal externe componenten te bouwen.

 

We hebben de volgende elektronische onderdelen nodig voor onze doe-het-zelf trapverlichting:

 

Nummer

Beschrijving

Opmerking

2

Pir Module HC-SR501 PIR

Bewegingssensor

1

PCA9685 16 Kanaal12-bits PWM-stuurprogramma

 

1

Nano V3

 

1

MB102-voedingsadapter

Voor breadboard setup

maximaal 16

IRF520 MOS Driver Module 0-24V 5A

Aantal afhankelijk van het aantal trappen

1

Voeding voor LED/lampen voor de stappen

Maximaal 24 volt

 

Het volgende schema toont de kerncontrole. Er zijn echter slechts 2 bestuurdersniveaus van de maximaal mogelijke 16 bestuurdersniveaus te zien. Als er meer driver niveaus nodig zijn, zijn ze aangesloten als de twee getrokken. Het is belangrijk op te merken dat Veiligheidsvriendelijk gebruik van stroomkabels en -kabels evenals een voldoende gedimensioneerde voeding. De voeding moet overbelast zijn en kan alle trapverlichting en de Arduino voorzien van gestabiliseerde gelijkspanning zonder overbelast te raken! Er bestaat brandgevaar als deze niet goed is geïnstalleerd en/of bediend!

 

We bouwen het circuit voor onze trap als volgt op een breadboard voor het testen:

 

Bouw op breadboard

 

I.n volgende stap passen we de broncode van de Arduino aan uw eigen behoeften aan. De volgende 3 regels in de code zijn interessant:

#define Num_Stages 15
#define Delay_Stages 10
#define Delay_ON_to_OFF 5

 

Num_Stages

Hiermee definieert u het aantal trappen dat moet worden verlicht (maximaal 16, gerekend van 0 tot begin. Maximale waarde: 15)

Delay_Stages

Fade periode voor elke trap stap -> hoe kleiner de waarde hoe groter de periode, hoe langzamer.

Delay_ON_to_OFF

Periode van verdamping door de trap die in de status "op" blijft.

 

Nadat we de waarden hebben aangepast aan onze eigen voorkeuren, kan de code worden geüpload naar de Arduino:

 

 

Tobias Kuch GPL 3.0 2019
#include <Draad.H>

#define PWM_Module_Base_Addr 0x40 10000000b Het laatste stukje van de adresbyte definieert de bewerking die moet worden uitgevoerd. Wanneer ingesteld op logische 1 0x41 module 2
selecteert een leesbewerking terwijl een logische 0 een schrijfbewerking selecteert.
#define OE_Pin  8           Vastmaken voor uitvoer inschakelen
#define PIRA_Pin 2
#define PIRB_Pin 3

#define Num_Stages  15
#define Delay_Stages  10
#define Delay_ON_to_OFF  30  Minimum Delay_ON_to_OFF in seconden

Byte Pwm_Channel = 0;
Int Pwm_Channel_Brightness = 0;

Bool Motion_Trigger_Down_to_Up = Valse;
Bool On_Delay = Valse;

Besturingselement onderbreken
Byte A60telSeconds24 = 0;
Byte Seconden24;

Isr(TIMER1_COMPA_vect)
{  A60telSeconds24++;  Als (A60telSeconds24 > 59)  {    A60telSeconds24 = 0;    Seconden24++;    Als (Seconden24 > 150)    {      Seconden24 = 0;    }  }
}

Void ISR_PIR_A()
{  Bool PinState = digitaalLezen(PIRA_Pin);  Als (PinState)  {    Motion_Trigger_Down_to_Up = Waar; PIR A geactiveerd  }
}

Void ISR_PIR_B()
{  Bool PinState = digitaalLezen(PIRB_Pin);  Als (PinState)  {    Motion_Trigger_Down_to_Up = Waar; PIR B geactiveerd  }
}

Void Init_PWM_Module(Byte PWM_ModuleAddr)
{  pinMode(OE_Pin, Output);  digitalWrite(OE_Pin, Hoge); Actieve pincode voor activering van lage uitvoer (OE).  Draad.beginTransmissie(PWM_ModuleAddr); Gegevensoverdracht starten  Draad.Schrijven(0x01);                       Modus 2 Registreren selecteren (opdrachtregister)  Draad.Schrijven(0x04);                       Configureer Chip: 0x04: dead pole output 0x00: Open drain output.  Draad.eindTransmissie();                 Communicatie stoppen - Stop bit verzenden  Draad.beginTransmissie(PWM_ModuleAddr); Gegevensoverdracht starten  Draad.Schrijven(0x00);                      Modus 1 Registreren selecteren (opdrachtregister)  Draad.Schrijven(0x10);                      Slaapmodus configureren  Draad.eindTransmissie();                Communicatie stoppen - Stop bit verzenden  Draad.beginTransmissie(PWM_ModuleAddr); Gegevensoverdracht starten  Draad.Schrijven(0xFE);                       Selecteer PRE_SCALE registreren  Draad.Schrijven(0x03);                       Stel Prescaler in. De maximale PWM-frequentie is 1526 Hz als de PRE_SCALEer de operator is ingesteld op "0x03h". Standaard: 200 Hz  Draad.eindTransmissie();                 Communicatie stoppen - Stop bit verzenden  Draad.beginTransmissie(PWM_ModuleAddr); Gegevensoverdracht starten  Draad.Schrijven(0x00);                       Modus 1 Registreren selecteren (opdrachtregister)  Draad.Schrijven(0xA1);                       Chip configureren: ERrlaube All Call I2C-adressen, interne klok gebruiken, / Functie Automatisch stappen toestaan  Draad.eindTransmissie();                 Communicatie stoppen - Stop bit verzenden
}


Void Init_PWM_Outputs(Byte PWM_ModuleAddr)
{  digitalWrite(OE_Pin, Hoge); Actieve pincode voor activering van lage uitvoer (OE).  Voor ( Int Z = 0; Z < 16 + 1; Z++)  {    Draad.beginTransmissie(PWM_ModuleAddr);    Draad.Schrijven(Z * 4 + 6);      Selecteer PWM_Channel_ON_L register    Draad.Schrijven(0x00);                     Waarde voor bovenstaand register    Draad.eindTransmissie();    Draad.beginTransmissie(PWM_ModuleAddr);    Draad.Schrijven(Z * 4 + 7);      Selecteer PWM_Channel_ON_H register    Draad.Schrijven(0x00);                     Waarde voor bovenstaand register    Draad.eindTransmissie();    Draad.beginTransmissie(PWM_ModuleAddr);    Draad.Schrijven(Z * 4 + 8);   Selecteer PWM_Channel_OFF_L register    Draad.Schrijven(0x00);        Waarde voor bovenstaand register    Draad.eindTransmissie();    Draad.beginTransmissie(PWM_ModuleAddr);    Draad.Schrijven(Z * 4 + 9);  Selecteer PWM_Channel_OFF_H register    Draad.Schrijven(0x00);             Waarde voor bovenstaand register    Draad.eindTransmissie();  }  digitalWrite(OE_Pin, Lage); Actieve pincode voor activering van lage uitvoer (OE).
}

Void Setup()
{  Initalisatie  pinMode(PIRA_Pin, Input);  pinMode(PIRB_Pin, Input);  Seriële.Beginnen(9600);  Draad.Beginnen(); Initalisia I2C Bus A4 (SDA), A5 (SCL)  Init_PWM_Module(PWM_Module_Base_Addr);  Init_PWM_Outputs(PWM_Module_Base_Addr);  noInterrupts();  attachInterrupt(0, ISR_PIR_A, Wijzigen);  attachInterrupt(1, ISR_PIR_B, Wijzigen);  TCCR1A = 0x00;  TCCR1B = 0x02;  TCNT1 = 0;      Inschrijving met 0 initialiseren  OCR1A =  33353;      Pre-documenten Uitvoervergelijkregister  TIMSK1 TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);  Timer vergelijken onderbreken inschakelen  Interrupts();
}

Void Down_to_Up_ON()
{  Pwm_Channel = 0;  Pwm_Channel_Brightness = 0;  Terwijl (Pwm_Channel < Num_Stages + 1)  {    Draad.beginTransmissie( PWM_Module_Base_Addr);    Draad.Schrijven(Pwm_Channel * 4 + 8);   Selecteer PWM_Channel_0_OFF_L register    Draad.Schrijven((Byte)Pwm_Channel_Brightness & 0xff);        Waarde voor bovenstaand register    Draad.eindTransmissie();    Draad.beginTransmissie( PWM_Module_Base_Addr);    Draad.Schrijven(Pwm_Channel * 4 + 9);  Selecteer PWM_Channel_0_OFF_H register    Draad.Schrijven((Pwm_Channel_Brightness >> 8));             Waarde voor bovenstaand register    Draad.eindTransmissie();    Als (Pwm_Channel_Brightness < 4095)    {      Pwm_Channel_Brightness = Pwm_Channel_Brightness + Delay_Stages;      Als (Pwm_Channel_Brightness > 4095) {        Pwm_Channel_Brightness = 4095;      }    } Anders Als ( Pwm_Channel < Num_Stages + 1)    {      Pwm_Channel_Brightness = 0;      Vertraging(200);      Pwm_Channel++;    }  }
}

Void Down_to_Up_OFF()
{  Pwm_Channel = 0;  Pwm_Channel_Brightness = 4095;  terwijl (Pwm_Channel < Num_Stages + 1)  {    Draad.beginVerzending( PWM_Module_Base_Addr);    Draad.schrijven(Pwm_Channel * 4 + 8);   // Wähle PWM_Channel_0_OFF_L register    Draad.schrijven((byte)Pwm_Channel_Brightness & 0xFF);        // Wert für o.g. Registreren    Draad.endTransmission();    Draad.beginVerzending( PWM_Module_Base_Addr);    Draad.schrijven(Pwm_Channel * 4 + 9);  // Wähle PWM_Channel_0_OFF_H register    Draad.schrijven((Pwm_Channel_Brightness >> 8));             // Wert für o.g. Registreren    Draad.endTransmission();    als (Pwm_Channel_Brightness > 0)    {      Pwm_Channel_Brightness = Pwm_Channel_Brightness - Vertraging_Stages;      als (Pwm_Channel_Brightness < 0) {        Pwm_Channel_Brightness = 0;      }    } anders als ( Pwm_Channel < Num_Stages + 1)    {      Pwm_Channel_Brightness = 4095;      vertraging(200);      Pwm_Channel++;    }  }
}

nietig lus() {  als ((Motion_Trigger_Down_to_Up) en !(Met vertraging))  {    Seconden24 = 0;    Met vertraging = waar;    Down_to_Up_ON();    Motion_Trigger_Down_to_Up = fout;  }  als ((Met vertraging) en  (Seconden24 > Delay_ON_to_OFF))  {    Motion_Trigger_Down_to_Up = fout;    Met vertraging = fout;    Down_to_Up_OFF();  }
}

 

 

Ich wünsche viel Spaß beim Nachbauen dieses Projektes und bis zum nächsten Teil.

 

 

 

 

Für arduinoProjekte für anfängerSensoren

20 Reacties

Mathias

Mathias

Hallo,

Ich probiere mich gerade an dem Projekt mit 17 Stufen. Komponenten habe ich fast alle schon gekauft.

Ich hätte eine Frage zur Spannungsquelle.

→ Ich hätte einen LED Trafo (Amazon: Innovate LED 24V – 0-50W) für die LED Stripes (Amazon: Lepro 10m 12V). Diese verbinde ich laut Schemazeichnung mit den IRF520 MOS Driver Modul 0-24V 5A.
→ Jetzt benötige ich noch eine 2.Spannungsquelle für den MB102 Netzteil Adapter wenn ich das richtig verstanden habe? Gibt es hier Beispiele die geeignet wären als Netzteil?

Danke für die Unterstützung.

Lg

Andreas Wolter

Andreas Wolter

@Kai Schunke: in den meisten fällen werden dafür die Relais-Module verwendet, da dort schon alle Komponenten aufgelötet sind. Ich habe extern in einem Forum eine ähnliche Anfrage gefunden, in der die Verwendung eines blanken Relais erklärt wird: https://www.stummiforum.de/t108800f21-Relais-zur-Lichtschaltung-mit-Arduino.html

Wie die Module eingesetzt werden, finden Sie auch hier im Blogbereich. Dafür in die Suche bitte kurz “Relais” eingeben und dann die Ergebnisse “Seiten (x)” auswählen.
Im Sketch müsste dann überall dort, wo die LEDs gedimmt werden, vorher das Relais geschaltet werden. Wenn ich die Idee mit dem Netzteil richtig verstanden habe.

Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter.

Grüße,
Andreas Wolter
AZ-Delivery Blog

kai Schunke

kai Schunke

hallo …

die Bauteile habe ich alle da. Es soll eine THB mit 11 Stufen werden. Ich habe vor ein ehemaliges PC Netzteil für die Versorgung zu nehmen.

Das ist umgebaut ,alte Kabel Niederspannung ausgelötet und nur 12V / 5V und 5V Standby Spannung nach außen geführt.

Die 5V Standby sind an wenn das Netzteil Strom hat und 12V / 5V werden erst aktiv wenn ein Relais den grünen Draht mit GND vom NT
verbindet … da drüber wird das Netzteil erweckt. (mit dem grünen Draht wird das Netzteil auch im PC erweckt)

So nun zu meiner eigentlichen Frage …

Wie ist es möglich im Scetch oder so das Relais mit einzubinden ?
Wenn die Schaltung per Bewegungsmelder (de) aktiviert wird soll ein GPIO vom NANO das Relais einschalten (ausschalten) und somit
dann die 12V (de)aktivieren. Das Relais ist eins was für ESP / Arduino geeignet ist.

Der GPIO vom ARDUINO soll das Relais einschalten wenn die Bewegung erkannt wird oder ausschalten wenn keine mehr vorhanden ist.
Mit dem Relais wird grün mit Masse vom Netzteil ( Niederspannung) geschalten und das Netzteil soll „munter“ werden.

Danke für Tips
Mit freundlichen Grüßen

Kai

Andreas Wolter

Andreas Wolter

@Maik: der passende Mikrocontroller ist in der Liste oben verlinkt. Das Netzteil mit über 8A sollte reichen. Den Gesamtbedarf des Stromes könnte man erhalten, wenn man die Ströme aller Verbraucher zusammenrechnet. Es hängt also davon ab, was für Verbraucher Sie verwenden.

Maik

Maik

Ich verfolge das Projekt nun schon länger und würde mich einfach mal dran machen, nach dem Motto man wächst mit seinen Aufgaben. Was für einen Arduino benötige ich denn und würde ein Netzteil 24V mit max. 8,3A reichen wenn ich das mit LED umsetze?

Andreas Wolter

Andreas Wolter

@Tony: RGB LEDs (die adressierbaren Neopixel mal ausgenommen) sind im Grunde drei LEDs mit verschiedenen Farben. Als erstes würde ich versuchen, statt zwei einfarbige LEDs drei farbige LEDs anzuschließen. Im Code müsste man dann die Helligkeit der drei Kanäle per Offset einstellen, um die gewünschte Farbe zu erhalten.

Tony

Tony

Moin, cooles Projekt, aber bekomme ich es mit RGBs umgesetzt? VG Tony

Helmut Tack

Helmut Tack

Zunächst, tolles Projekt. Ich habe mich schon an einem Projekt eines anderen Entwicklers heran getraut, aber die von ihm implementierte 220V Abschaltung mit Relais funktioniert nicht wirklich. Irgendwas am Quellcode ist da im Argen. Hilfe, wie so oft, der Fehler sitz vor der Tastatur. Da ich nicht gerne in anderen Codes herumkrame, habe ich mit Freuden dieses Projekt gefunden.
1. Frage : Brauch ich für 10 SDufen 10 PCA9685 16 Kanal 12 Bit PWM Driver oder nur einen?
2. Frage : Kann der Code um eine 220V Stromabschaltung per Relais erweitert werden. Wäre der Sicherheits- un d Umweltgedanke.
Ich werde das Projekt mal umsetzen und sehen, ob ich wieder (wie beim Mitbewerber) die Materialien und die Zeit in die “Tonne kloppe”
Das Projekt ist für einen lieben Menschen gedacht, dessen sehfähigkeit im Dunkeln gleich Null ist. Damit er noch lange sein Schlafzimmer im Obergeschoss des Hauses nutzen kann, will ich eine soche LED Beleuctung implementieren.
Liebe Grüße und schon mal danke für die Antwort, gerne auch per Mail.

Tobias

Tobias

Ich kann Wolfgang nur zustimmen. Bitte beachtet im eigenen Interesse alle Sicherheitsbestimmungen, VDE Bestimmungen, im Text genannte Hinweise und natürlich auf eine sichere und saubere Verlegung der Kabel.

Tobias

Tobias

Ich kann Wolfgang nur zustimmen. Bitte beachtet im eigenen Interesse alle Sicherheitsbestimmungen, VDE Bestimmungen, im Text genannte Hinweise und natürlich auf eine sichere und saubere Verlegung der Kabel.

Wolfgang

Wolfgang

Die Idee finde ich toll und ein Anstoß für das Zusammenwirken von Komponenten (auch für andere Projekte.
Aber:
Das Zusammenwirken von Steuerungen mit Lichtstrom (Netzstrom) ist eine echte Herausforderung, weil in unserer technischen Welt alles diesbezüglich mit Sicherheitsvorschriften geregelt ist, deren Nichtbeachtung fatale Folgen haben kann. In diesem Falle trifft die VDE für Kleinspannungen zu. Damit meine ich nicht die ARDUINO Steuerung sondern die Leistungssteuerung. Deswegen unterstütze ich die Kommentare meiner Vorgänger, die Beleuchtung auf LED im Kleinleistungsbereich (<5W) gegenüber X* max ca.100W vorschlagen. Abgesehen von der Wärmeentwicklung. Bei allen Projekten sollte auch die “Klimaverträglichkeit” mitspielen. Etwas, woran sich die “Maker-Szene” heran tasten sollte.

In einigen Kommentaren war die Aktivierung mit Lichtempfindlichkeit angesprochen: Die PIR Module haben 2 Einstellungen: Pulslänge bei Aktivierung und Umgebungshelligkeit.

Im Rettungsdienst sind wir immer wieder mit Verunglückten konfrontiert, die auf Treppen stürzen. Kabel sind nicht selten dabei ein Grund. Bitte, im eigenen Interesse, wenige Kabel und sichere Verlegung, gerade bei Stiegen und Treppen!

Udo Schulz

Udo Schulz

Es wäre schön, wenn die Lampen , wenn man oben an der Treppe ist, von oben nach unten angehen und wenn man unten ist, von unten nach oben angehen und entsprechend auch ausgehen.

Tobias

Tobias

vielen Dank für die ganze positive Rückmeldung ! Das Projekt kann ganz einfach auch mit LED Streifen ohne Änderung der Schaltung oder des Codes verwendet werden. Einfach an den Ausgang ein LED Streifen hängen, das wars..

Tim

Tim

Hallo
Ich bekomme nur Fehlermeldungen beim Kompilieren.
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Board: “Arduino Nano, ATmega328P”

treppenlicht1:58:16: error: expected primary-expression before ‘,’ token

pinMode(OE_Pin8, OUTPUT); ^

treppenlicht1:59:21: error: expected primary-expression before ‘,’ token

digitalWrite(OE_Pin8, HIGH); // Active LOW-Ausgangsaktivierungs-Pin (OE). ^

C:\Users\frogg\Documents\Arduino\treppenlicht1\treppenlicht1.ino: In function ‘void Init_PWM_Outputs(byte)’:

treppenlicht1:81:21: error: expected primary-expression before ‘,’ token

digitalWrite(OE_Pin8, HIGH); // Active LOW-Ausgangsaktivierungs-Pin (OE). ^

treppenlicht1:101:21: error: expected primary-expression before ‘,’ token

digitalWrite(OE_Pin8, LOW); // Active LOW-Ausgangsaktivierungs-Pin (OE). ^

C:\Users\frogg\Documents\Arduino\treppenlicht1\treppenlicht1.ino: In function ‘void Down_to_Up_ON()’:

treppenlicht1:128:22: error: ‘Num_Stages’ was not declared in this scope

while (Pwm_Channel < Num_Stages + 1) ^~~~~~~~~~

C:\Users\frogg\Documents\Arduino\treppenlicht1\treppenlicht1.ino:128:22: note: suggested alternative: ‘Num_Stages15’

while (Pwm_Channel < Num_Stages + 1) ^~~~~~~~~~ Num_Stages15

treppenlicht1:140:51: error: ‘Delay_Stages’ was not declared in this scope

Pwm_Channel_Brightness = Pwm_Channel_Brightness + Delay_Stages; ^~~~~~~~~~~~

C:\Users\frogg\Documents\Arduino\treppenlicht1\treppenlicht1.ino:140:51: note: suggested alternative: ‘Delay_Stages10’

Pwm_Channel_Brightness = Pwm_Channel_Brightness + Delay_Stages; ^~~~~~~~~~~~ Delay_Stages10

C:\Users\frogg\Documents\Arduino\treppenlicht1\treppenlicht1.ino: In function ‘void Down_to_Up_OFF()’:

treppenlicht1:158:22: error: ‘Num_Stages’ was not declared in this scope

while (Pwm_Channel < Num_Stages + 1) ^~~~~~~~~~

C:\Users\frogg\Documents\Arduino\treppenlicht1\treppenlicht1.ino:158:22: note: suggested alternative: ‘Num_Stages15’

while (Pwm_Channel < Num_Stages + 1) ^~~~~~~~~~ Num_Stages15

treppenlicht1:170:51: error: ‘Delay_Stages’ was not declared in this scope

Pwm_Channel_Brightness = Pwm_Channel_Brightness – Delay_Stages; ^~~~~~~~~~~~

C:\Users\frogg\Documents\Arduino\treppenlicht1\treppenlicht1.ino:170:51: note: suggested alternative: ‘Delay_Stages10’

Pwm_Channel_Brightness = Pwm_Channel_Brightness – Delay_Stages; ^~~~~~~~~~~~ Delay_Stages10

C:\Users\frogg\Documents\Arduino\treppenlicht1\treppenlicht1.ino: In function ‘void loop()’:

treppenlicht1:192:32: error: ‘Delay_ON_to_OFF’ was not declared in this scope

if ((On_Delay) and(Seconds24 > Delay_ON_to_OFF)) ^~~~~~~~~~~~~~~

C:\Users\frogg\Documents\Arduino\treppenlicht1\treppenlicht1.ino:192:32: note: suggested alternative: ‘Delay_ON_to_OFF30’

if ((On_Delay) and(Seconds24 > Delay_ON_to_OFF)) ^~~~~~~~~~~~~~~ Delay_ON_to_OFF30

Mehrere Bibliotheken wurden für “Wire.h” gefunden
Benutzt:
expected primary-expression before ‘,’ token

Diddi

Diddi

Das Projekt finde ich sehr gelungen, aber es fehlt noch ein Lichtsensor um bei Tageslicht nicht unnötig Strom zu verbrauchen.
Ein Kombisensor wäre die ideale Ergänzung.

Andreas

Andreas

Ich kann Mustafa Sari nur zustimmen, eine Umsetzung mit LED wäre super.

HJThom

HJThom

Hallo zusammen, ich finde das Thema auch total spannend. Direkt habe ich mir den Aufbau mal angeschaut und stellte mir wie Mustafa die Frage, warum das Geraffel wenn man das Ganze auch mitWS2812B realisieren kann? Die Möglichkeiten sind hier vielfältiger. Die HC-SR501 sind mir persönlich zu großflächig und somit ungenau aber das ist je nach Anwendung verschieden, ich würde auf eine Lichtschranke setzten. Ich verfolge das Thema mal weiter.

Danke und Gruß
HJThom

Dirk

Dirk

ein toller Sketch den ich ähnlich auch bei YouTube gesehen habe. Was mir fehlt sind ein paar Erklärungen um den Sketch nachvollziehen zu können. Ich werde es auf jeden Fall bauen uns ausprobieren.

Stephan Strittmatter

Stephan Strittmatter

Tolles Projekt! Ich kann mich da nur anschließen: ich fände eine Variante mit LED-Streifen auch super finden!
Ich bin gespannt.

Mustafa sari

Mustafa sari

Hi es wäre super, wenn ihr die Beleuchtung mal mit dem LED Streifen umsetzt.
Ich hatte schon lange überlegt ein Lauflicht pro Stufe zu realisieren und ich glaube das würde den meisten auch gefallen.
Über das PWM kann man die einzelnen Stufen dann nach und nach immer heller werden lassen.

Laat een reactie achter

Alle opmerkingen worden voor publicatie gecontroleerd door een moderator

Aanbevolen blogberichten

 1. ESP32 jetzt über den Boardverwalter installieren - AZ-Delivery
 2. Internet-Radio mit dem ESP32 - UPDATE - AZ-Delivery
 3. Arduino IDE - Programmieren für Einsteiger - Teil 1 - AZ-Delivery
 4. ESP32 - das Multitalent - AZ-Delivery