Servicevoorwaarden

1. Scope

Voor alle bestellingen via onze online shop door middel van consumenten en ondernemers, de volgende voorwaarden zijn van toepassing.

De consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling voor doeleinden, die overwegend niet kunnen worden gedragen hun commerciële noch hun zelfstandige beroepsactiviteit concludeert. Ondernemers is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, dat is de conclusie van een rechtshandeling in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Vergeleken met ondernemers, deze voorwaarden gelden ook voor toekomstige zakelijke relaties zonder opnieuw wijzen op hen. Als de ondernemer gebruik maakt van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden, de geldigheid hierbij tegenspreekt; U zult slechts een deel van het contract worden wanneer we uitdrukkelijk hebben goedgekeurd.

2. De aanbestedende partij, het afsluiten van contracten

De koopovereenkomst wordt afgesloten met AZ-Delivery Vertriebs GmbH.

De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod vormen, maar een niet-bindende online catalogus. U kunt op de eerste plaats onze producten in de winkelwagen vrijblijvend en correctie van uw data op elk moment voor het verzenden van uw bindende bestelling door instellen van de volgorde gepland hiervoor toegelicht en correctie hulpmiddelen. Door te klikken op de bestelknop een bindende bestelling van de informatie in het winkelwagentje goederen komt u. De bevestiging van de toegang van uw bestelling vindt plaats via e-mail onmiddellijk na het indienen van de bestelling.

Wanneer het contract komt bij ons, afhankelijk van de betaalmethode die u hebt gekozen:

rekening

Wij aanvaarden uw bestelling door het sturen van een verklaring van aanvaarding in een aparte e-mail of door levering van de goederen binnen twee dagen.

Kredietkaart
Door het indienen van de bestelling, stuur ons uw credit card gegevens op hetzelfde moment. Na hun legitimiteit als een rechtmatige eigenaar, wij eisen hun credit card maatschappij voor de initiatie van de betalingstransactie en nemen hun aanbod.

PayPal Express
U wordt doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens opgeven en de betaling bevestigen om PayPal. Na het verzenden van de bestelling in de winkel, vragen wij PayPal om betalingstransactie te initiëren en neem uw aanbod.

Onmiddellijk
Na het indienen van de bestelling, wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder direct GmbH, waar u de betaling bestelling te bevestigen. Dit is het einde van het contract met ons.

Contant bij afhalen
Wij aanvaarden uw bestelling door een verklaring van instemming in een aparte e-mail verzenden binnen twee dagen.

Betaling via SEPA-incasso
De koper kan AZ-Delivery Vertriebs GmbH een SEPA-base mandaat te verlenen. De deadline voor pre-bericht (pre-notificatie) wordt verkort tot een dag. De koper verzekert om de cover van de account te garanderen. Kosten wegens niet betalen of recruition van de incasso ontstaan ​​ten koste van de koper, zolang de niet-detectie of chargeback niet door de AZ-Delivery Vertriebs GmbH was veroorzaakt.
 
3. Contract taal, contract tekst opslag
De talen die beschikbaar zijn voor het sluiten van de overeenkomst zijn Duits en Engels.

We redden het contract tekst en de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden sturen u per e-mail. De tekst contract is niet meer toegankelijk via het internet om veiligheidsredenen.

4. Leveringsvoorwaarden

Plus de opgegeven prijzen van de producten zal worden toegevoegd zelfs verzendkosten. Naar aanleiding van het bedrag van de verzendkosten is te vinden in de aanbiedingen.

In principe heb je de mogelijkheid om op te pakken bij AZ-Delivery Vertriebs GmbH, Plattlinger Straße 5, 94469 Deggendorf, Duitsland voor de volgende kantooruren: 8: 00-18: 00.

5e betaling

In onze winkel zijn de volgende betaalmethoden altijd beschikbaar:

Kredietkaart
Door de bestelling in te dienen, stuur ons dan uw creditcardgegevens tegelijkertijd.
Volgens hun legitimiteit als legitieme kaarthouder, zullen we om hun creditcardbedrijf vragen om de betalingstransactie onmiddellijk na de bestelling te initiëren. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door het creditcardbedrijf en in rekening brengt zijn kaart.

PayPal Express
U wordt doorgestuurd naar de website van de online provider Paypal. Om het factuurbedrag via PayPal te betalen, moet u daar zijn geregistreerd of registreren, legitimeren met uw toegangsgegevens en bevestigt u de betalingsopdracht aan ons. Na het indienen van de bestelling in de winkel, eisen wij Paypal om de betalingstransactie te initiëren.

Onmiddellijk
Na het indienen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider GmbH. Om het factuurbedrag onmiddellijk over te betalen, moet u een online bankrekening hebben met PIN / TAN-procedures voor deelname aan het directe deel, dienovereenkomstig legitimaliseren en de bestelling aan ons bevestigen. Je krijgt meer informatie tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt onmiddellijk achteraf uitgevoerd en heeft uw account opgeladen.

rekening
U betaalt het factuurbedrag na ontvangst van de goederen en de factuur per bankoverschrijving op onze bankrekening. We behouden ons het recht voor om de aankoop op rekening alleen na een succesvolle kredietcontrole aan te bieden.

6. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.
Voor ondernemers is het volgende van toepassing: we reserveren het eigendom van de goederen tot de volledige regeling van alle claims van een huidige zakelijke relatie. U kunt de gereserveerde goederen in de gewone bedrijfsactiviteiten doorverkopen; Alle vorderingen die voortvloeien uit deze wederverkoop - ongeacht een verbinding of het mengen van de gereserveerde goederen met een nieuw item - in het bedrag van het factuurbedrag van tevoren, en wij accepteren deze opdracht. Ze blijven bevoegd om de eisen te confisqueren, maar we kunnen ook claims zelf verzamelen voor zover ze niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen.

7. Transportschade

Voor consumenten:
Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, past u dergelijke fouten zo snel mogelijk met de bezorger aan en neem onmiddellijk contact met ons op. Het falen van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor de juridische vorderingen en de handhaving ervan, met name de garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of vervoersverzekering te bewaren.

Voor ondernemers:
Het risico van onbedoelde verlies en onbedoeld verslechtering gaat door zodra we het artikel afgeven aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die is opgegeven om de zending te voltooien. Onder verkopers, de onderzoeks- en klachtverplichting in § 377 HGB. Als u zich afziet van het display dat daar wordt gecontroleerd, worden de goederen geacht goedgekeurd te worden, tenzij het een defect is dat tijdens het onderzoek niet herkenbaar was. Dit is niet van toepassing als we een gebrek aan frauduleus verborgen hebben.

8. Garantie en aansprakelijkheid

Voor zover deze algemene voorwaarden, inclusief de volgende bepalingen, zijn niets anders, zijn wij aansprakelijk voor een schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen onder de wettelijke bepalingen.

We zijn aansprakelijk voor schade - voor welke juridische reden dan ook - in het kader van de foutaansprakelijkheid voor intentie en grove nalatigheid. Met eenvoudige nalatigheid zijn we aansprakelijk, onder voorbehoud van juridische beperkingen van aansprakelijkheid (bijvoorbeeld zorg in onze eigen zaken; alleen irrelevant schending), alleen

  1. voor schade als gevolg van de schending van het leven, het lichaam of de gezondheid,
  2. Voor schade die voortvloeit uit de overtreding van een materiële contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming van het contract alleen mogelijk is en in hun naleving van de contractuele partners regelmatig wordt vertrouwd en vertrouwd); In dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot de vervanging van de te verwachten, typisch voorkomende schade.

De aansprakelijkheidsbeperkingen, die zojuist zijn uiteengezet, zijn ook van toepassing op plichtsbreuk door of ten gunste van personen wiens fouten die we moeten vertegenwoordigen volgens wettelijke voorschriften. Ze zijn niet van toepassing voor zover we een tekortkoming van frauduleus hebben verborgen of een garantie hebben voor de aard van de goederen en voor claims in het kader van de aansprakelijkheidswetgeving.


9. Desintegratie
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) die u hier vindt https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een schatting van de consument en niet klaar.

10. Slotbepalingen

Als u een ondernemer bent, is het Duitse recht van toepassing op de uitsluiting van de VN-verkooprecht.

Als u een verkoper bent in de zin van de commerciële code, de juridische entiteit van het publiekrecht of het publiekwetgevende fondsen, de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contracten tussen ons en ons bedrijfskantoor.


Conditie Gemaakt met de Vertrouwde winkels Juridische tekst in samenwerking met Wild Beer Solmke Advocaten.


Houd er rekening mee dat we de volgende licenties gebruiken voor het maken van onze website: Licentisch


Belangrijke notities en disclaimer

Waarschuwing! (Symbool)

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u onze producten bouwt of bedien.

Onze producten zijn ontworpen alleen ontwikkelingstaken, onderzoek en lesgeven! Ze zijn verantwoordelijk voor de naleving van de technische voorschriften.

veiligheidsinstructies

Bij het omgaan met producten die in contact komen met elektrische spanning, moeten de geldige VDE-voorschriften worden waargenomen, in het bijzonder VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 en VDE 0860. Trek of beveilig u de netstekker altijd voordat u een apparaat opent Het apparaat is gedeactiveerd. Componenten, assemblages of apparaten mogen alleen in gebruik worden genomen als ze eerder in een behuizing zijn geïnstalleerd. Tijdens de installatie moet je gedeactiveerd worden.

Tools mogen alleen worden gebruikt op apparaten, componenten of assemblages als het wordt verzekerd dat de apparaten worden losgekoppeld van de voedingsspanning en elektrische kosten die zijn opgeslagen in de componenten die zich in het apparaat bevinden, waren eerder gelost.

Voltage-lagerkabels of -lijnen die het apparaat aansluiten, de component of de assembly moeten altijd worden onderzocht op isolatiefouten of breekpunten. Bij het detecteren van een storing in de toevoerleiding moet het apparaat onmiddellijk uit de werking worden genomen totdat de defecte lijn is vervangen. Bij gebruik van componenten of assemblies moet de strikte naleving van de in de bijbehorende beschrijving genoemde kenmerken altijd worden opgemerkt voor elektrische maten. Als van een onderhavige beschrijving voor de niet-commerciële eindgebruiker niet duidelijk toont welke elektrische kenmerken van toepassing zijn op een component of een samenstel, als een externe bedrading moet worden uitgevoerd of welke externe componenten of accessoires kunnen worden aangesloten en welke verbindingswaarden kunnen worden aangesloten Laat deze externe componenten, dus altijd worden aangevraagd door een specialist voor informatie. Voordat een inrichting een inrichting is, is het in het algemeen om te controleren of dit apparaat of assemblage in principe geschikt is voor de aanvraag waarvoor het moet worden gebruikt!

In geval van twijfel vereisen we absoluut vragen met professionals, experts of fabrikanten van de gebruikte vergaderingen!

Houd er rekening mee dat bedrijfs- en verbindingsfouten buiten onze invloedssfeer zijn. Begrijpelijkerwijs kunnen we geen aansprakelijkheid aannemen voor schade die eruit voortvloeit. Bouwkits moeten een nauwkeurige foutbeschrijving zijn (indicatie van wat niet werkt, omdat alleen een exacte foutomschrijving een perfecte reparatie mogelijk maakt!) En de bijbehorende bouwhandleiding en zonder huisvesting. Tijdrovende montage of demontage van behuizingen, we moeten ook om begrijpelijke redenen berekenen. Al geconstrueerde kits zijn uitgesloten van de uitwisseling. Voor installaties en bij het hanteren van de netspanning, moeten de VDE-voorschriften worden waargenomen. Inrichtingen die bij een spanning worden gebruikt boven 35 V mogen alleen door de vakman worden verbonden. Controleer in elk geval of de kit of het bestuur geschikt is voor de respectieve toepassing en het gebruik van gebruik kan worden gebruikt.

Degene die een kit completeert of een samenstel klaar maakt voor gebruik door uitbreiding of huisvestingsinstallatie, volgens DIN VDE 0869 als fabrikant en is verplicht om alle begeleidende documenten in de overdracht van het apparaat af te leveren en ook de naam en het adres aan te geven. Apparaten die van kits zelf zijn gecompileerd, moeten worden beschouwd als veiligheidsgerelateerd als een industrieel product.

 Waarschuwing! (Symbool)

Beoogd gebruik (bedrijfsomstandigheden)

Onze modules zijn ontwikkeld als experimentele en leerplannen. Ze zijn niet geschikt om taken in productieve bediening over te nemen. De modules zijn bedoeld voor gebruik in droge en schone kamers. Een ander gebruik is niet toegestaan.

Het niet bedoeld gebruik van onze producten kan dit beschadigen of vernietigen, die met gevaren zoals b.v. kortsluiting; Merk, elektrische schokken, radio-interferentie, enz. Is verbonden. De producten mogen niet worden gewijzigd of opnieuw opgebouwd. In geen geval kan 230V-netspanning verbonden zijn - er is een gevaar voor het leven. De werking van de modules kan alleen plaatsvinden op de vereiste spanning. Voor apparaten met een bedrijfsspanning van 35 volt kan de uiteindelijke vergadering alleen worden gemaakt door de vakman in overeenstemming met de VDE-bepalingen. De bedieningspositie van het apparaat is willekeurig.
Let bij het installeren van de apparaten aandacht aan voldoende kabeldoorsnede van de verbindingskabels! De gelieerde consumenten moeten worden gecombineerd volgens de VDE-voorschriften. De toelaatbare omgevingstemperatuur (kamertemperatuur) mag tijdens het gebruik niet overschrijden of overschrijden 0 ° C en 40 ° C.
In de vorming van condensatie moet een acclimatiseerde tijd van maximaal 2 uur worden gewacht. In commerciële instanties moeten de regelgeving voor ongevallenpreventie van de associatie van de commerciële beroepsverenigingen voor elektrische installaties en apparatuur worden waargenomen.
Op scholen, trainingsfaciliteiten, hobby- en zelfhulpworkshops, kan de werking van assemblies verantwoordelijk worden gecontroleerd door getraind personeel.
Gebruik de assemblages niet in een omgeving waarin ontvlambare gassen, dampen of stof beschikbaar zijn of beschikbaar zijn.
Als het apparaat eenmaal moet worden gerepareerd, kunnen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt! Het gebruik van afwijkende reserveonderdelen kan leiden tot ernstig materiaal en persoonlijk letsel!
Als een vloeistof in het apparaat binnendringt, kan deze door het worden beschadigd.
Houd er rekening mee dat de wettelijke bepalingen moeten worden waargenomen bij het bedienen van een radio-module. Deze bepalingen regelen het kanaalgebruik, transmissievermogen U.S ...! De bewerking mag alleen worden uitgevoerd in vrijgegeven frequentiebereiken met de maximaal toegestane transmissievermogen en verzendende periode. Raadpleeg deze informatie in de respectieve bevoegde autoriteit. Voor Duitsland vindt u deze informatie op www.bundesnetzagentur.de. Let ook op het gegevensblad van de fabrikant van de radio-module.

Aansprakelijkheid, EMC-conformiteit

Alle delen van het circuit zijn zorgvuldig getest en getest. Niettemin kunnen we natuurlijk niet garanderen dat alles goed werkt. We nemen met name geen aansprakelijkheid aan voor schade veroorzaakt door replica, inbedrijfstelling, enz. De circuits die op onze website zijn gepresenteerd, of in onze documentatie. Degene die de kit of het project samenwerkt, wordt als een fabrikant beschouwd en is daarom verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke veiligheids- en EMC-richtlijnen en -voorschriften.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle borden, kits, modules en boards en boards "niet-CE-gecertificeerde" componenten en zijn deze ontworpen voor installatie in apparaten of behuizingen. Bij gebruik moeten de CE-normen worden nageleefd. De koper is hiervoor verantwoordelijk.
Voor schade die voortvloeit uit foutieve constructie, direct of indirect, wordt aansprakelijkheid in het algemeen uitgesloten. Claims voor schade die niet van invloed zijn op de overtreding van het leven, lichaam of gezondheid zijn uitgesloten als ze niet gebaseerd zijn op een opzettelijke of grove nalatige plicht. Als we aansprakelijk zijn, omvat onze aansprakelijkheid niet dergelijke schadevergoeding die niet typisch kan worden verwacht. Aansprakelijkheid en schadevorderingen zijn beperkt tot de orderwaarde / componentwaarde. Bij de levering van buitenlandse producten en software gaan deze omstandigheden verder dan de speciale licentie of andere voorwaarden van de fabrikant.


Unieke ID voor huishoudelijke verpakkingen en grafische papers: FR208847_01WKEY

Rll-AEE register number: 7878

 

RII-PyA register number: 2363