Wie zijn wij en wat is de reikwijdte van dit privacybeleid?

Als verantwoordelijke voor de verwerking verwerken wij AZ-Delivery Vertriebs GmbH ("wij", "ons" of "onze") verwerkt bepaalde persoonsgegevens om u in staat te stellen onze e-commerce shop op onze website te gebruiken en van onze producten te genieten. Dit privacybeleid beschrijft onze verwerking van persoonsgegevens en informeert u over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites die onder ons domein (www.az-delivery.de) worden geëxploiteerd, inclusief onze e-commerce shop en aanverwante activiteiten zoals het organiseren van leveringen en het uitvoeren van marketingactiviteiten. Houd er rekening mee dat onze website in sommige gevallen links kan bevatten naar externe websites van derden die niet door ons worden beheerd en waarop dit privacybeleid niet van toepassing is. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door deze derden raden wij u aan hun privacybeleid te raadplegen.

Als u onze producten bestelt via een website van derden (bijv. Amazon), kunnen deze derden uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden verwerken en optreden als gegevensbeheerder. Voor meer informatie over hun gegevensverwerking verwijzen wij u naar het toepasselijke privacybeleid.

Als u meer wilt weten over welke cookies en soortgelijke technologieën wij gebruiken, lees dan onze Cookiebeleid.


Welke persoonsgegevens verwerken wij, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag?

Levering van diensten

Het is noodzakelijk dat AZ-Delivery Vertriebs GmbH uw contactgegevens, waaronder uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en afleveradres, alsmede uw betalings- en bestelgegevens (bijv. betaalwijze, productinformatie, besteldatum en verzendwijze) voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Het sluiten van de koopovereenkomst, inclusief de verzending, levering en betalingsverwerking;
 • Het verwerken van vragen, het beheren van uw account en het verlenen van andere klantendiensten;
 • Het beheren van claims en het verwerken van retourzendingen, klachten en garantieclaims;
 • Het verstrekken van niet-promotionele dienstcommunicatie aan u met betrekking tot, bijvoorbeeld, technische, veiligheids- en contractuele zaken (bijvoorbeeld fraudewaarschuwingen, opschorting van de rekening of contractwijzigingen);
 • Levering van andere door u gevraagde diensten.

Daarnaast kunnen wij indien nodig uw nationale verzekeringsnummer of geboortedatum verwerken voor kredietbeoordelingsdoeleinden. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens voor de genoemde doeleinden is onze overeenkomst op grond van art. 6 lid 1 letter b DSGVO in de vorm van onze gebruiksvoorwaarden.

Marketing

Wij verwerken ook uw contactgegevens, waaronder uw e-mailadres en telefoonnummer, voor marketingdoeleinden. Wanneer de inhoud van marketingcommunicatie gepersonaliseerd is, kunnen wij ook uw bestelgeschiedenis verwerken (d.w.z. eerder gekochte producten) en uw interesses zoals aangegeven door de cookies die u hebt geaccepteerd (zie het Cookiebeleid voor meer informatie). Marketingactiviteiten omvatten:

 • Het versturen van nieuwsbrieven, herinneringen, productupdates, aanbevelingen, promotionele aanbiedingen en andere promotionele communicatie naar uw e-mailadres of per post naar uw opgegeven afleveradres;
 • Promotionele berichten aan u via tekstberichten en WhatsApp of Facebook Messenger toepassingen;
 • Het verstrekken van promotionele inhoud aan u en derden op sociale mediaplatforms zoals Facebook, Instagram en TikTok;
 • Het versturen van pushberichten, waaronder marketingberichten.

De toepasselijke rechtsgrondslag voor marketingcommunicatie en social media targeting is ofwel toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO) ofwel een gerechtvaardigd belang van AZ-Delivery Vertriebs GmbH bij het aanbieden van direct marketing (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO). De toepasselijke rechtsgrondslag is afhankelijk van de vraag of u een bestaande of een nieuwe klant bent, de aanpak die we kiezen en de inhoud van de promoties. Houd er rekening mee dat voor pushberichten uw toestemming nodig is, wat ook de rechtsgrondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld om dergelijke berichten te verstrekken.

Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt voor de Diensten, willen wij AZ-Delivery Vertriebs GmbH uw gegevens verwerken voor marketingcommunicatie en social media targeting operaties om u informatie te verstrekken over soortgelijke producten of diensten waarin u interesse heeft getoond. AZ-Delivery Vertriebs GmbH biedt u de mogelijkheid om het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden uit te schakelen wanneer u zich registreert of op elk later tijdstip door gebruik te maken van de uitschrijflinks of door de marketinginstellingen in uw profiel te wijzigen. In het geval dat wij u in plaats daarvan vragen om u aan te melden voor onze marketingactiviteiten of u dit later in uw profiel of via functies op onze website doet (bijv. om een melding te ontvangen wanneer een product dat niet op voorraad is weer beschikbaar wordt), is de rechtsgrondslag voor de verwerking uw toestemming.

Om uw gebruikerservaring te verbeteren, u meldingen en promoties aan te bieden en u in staat te stellen loyaliteitspunten te verzamelen en gepersonaliseerde kortingen te ontvangen, verzamelen wij bepaalde informatie om u toe te wijzen aan een klantsegment en een klantprofiel voor u aan te maken. Naast de hierboven gedefinieerde persoonsgegevens, waaronder uw naam en adresgegevens, zijn het toegewezen segment en het aangemaakte profiel gebaseerd op:

 • Uw aankoopgeschiedenis;
 • Uw apparaat- en netwerkinformatie;
 • Uw handelingen op onze website en op websites van derden, als u cookies hebt geaccepteerd;
 • Uw interactie met onze communicatie, waaronder social media pagina's via pixels en gepersonaliseerde URL's;
 • Uw verjaardag, als u die hebt opgegeven.

De rechtsgrondslag voor het creëren van deze segmenten en profielen en het gebruik ervan om de diensten en marketingcommunicatie te personaliseren, is ons legitieme belang bij het uitvoeren van gepersonaliseerde marketing en uw legitieme belang bij het ontvangen van gepersonaliseerde kortingen en aanbevelingen op basis van uw belangen, zoals gedefinieerd in art. 6, lid 1, onder f), DSGVO.

Blog

Wij beheren een blog op onze website en bieden u de mogelijkheid om met onze blog en andere lezers in contact te komen door commentaar te geven of u te abonneren op meldingen wanneer nieuwe commentaren of blogartikelen worden gepubliceerd. Als u ervoor kiest om een commentaar achter te laten, zijn de verwerkte persoonsgegevens uw naam of gekozen gebruikersnaam (pseudoniem), die openbaar beschikbaar is op de website, en uw e-mailadres en IP-adres, die niet openbaar worden verwerkt. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens zijn onze legitieme belangen op grond van art. 6, lid 1, lit. f DSGVO om u in staat te stellen tot interactie met onze bloggers en andere commentatoren en uw legitieme belang daarbij. Als u ervoor kiest om u te abonneren op commentaarmeldingen, is de rechtsgrondslag toestemming op grond van art. 6 lid 1, boek. a DSGVO.

Gemeenschap

Wij hopen dat u tevreden bent met onze producten en verwelkomen uw feedback en suggesties voor verbeteringen of nieuwe producten. Daartoe exploiteren wij mogelijk een klantencommunity op Facebook. Wij verwerken groepsinzichten over de groep, waaronder de activiteit en betrokkenheid van leden binnen de groep, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe u zich binnen de groep inzet, om te zien wie de meest actieve groepsleden zijn en om te leren welke berichten de meeste betrokkenheid hebben. De rechtsgrondslag voor de verwerking van dergelijke groepsinformatie is ons legitieme belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO om met onze klanten te communiceren om betere producten te ontwikkelen en uw legitieme belang om contact met ons op te nemen en feedback te geven.

Wij hebben een verwijzingsprogramma gecreëerd waarbij u ons en onze producten aanbeveelt aan uw vrienden. Om dit te doen, kunt u uw persoonlijke code delen met uw vrienden of de contactgegevens van uw vrienden opgeven, waarna zij via het opgegeven kanaal (bijv. e-mail) op de hoogte worden gebracht. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons legitieme belang om in contact te komen met potentiële nieuwe klanten, uw legitieme belang om aanbevelingen naar uw vrienden te sturen en het legitieme belang van uw vrienden om aanbevelingen te ontvangen die hen kunnen interesseren. Wij stellen uw vrienden op de hoogte van uw verwijzing en verstrekken in de eerste communicatie passende informatie over ons privacybeleid. In het geval dat je vriend geen klant wordt, slaan we zijn of haar contactgegevens niet op. Als u ervoor kiest om uw code te delen en uw vriend gebruikt deze, of als u de vriend bent die de code gebruikt, slaan wij deze informatie op in uw klantenprofiel om u de kortingen of andere voordelen te bieden die aan het gebruik van de code verbonden zijn.

Andere doeleinden

Wij kunnen de bovenstaande categorieën van persoonsgegevens, evenals andere gegevens die kunnen worden gedefinieerd als persoonsgegevens verzameld via onze essentiële cookies of anderszins, gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van de veiligheid van onze website en diensten, inclusief het voorkomen van datalekken;
 • Fraudepreventie;
 • Onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot onze website en diensten, mits de gegevens in geaggregeerde, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde vorm zijn;
 • Naleving van wetten of gerechtelijke bevelen (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van toepasselijke controles tegen het witwassen van geld of om uw klant te kennen);
 • Het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Voor deze handelingen beroepen wij ons op ons legitieme belang om fraude en pogingen tot fraude op te sporen en te voorkomen, de veiligheid van onze diensten te waarborgen en deze te verbeteren, en rechtsvorderingen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR in te stellen of te verdedigen. Als wij uw persoonsgegevens moeten verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijv. toepasselijke wet- en regelgeving of gerechtelijke bevelen, is de toepasselijke rechtsgrondslag voor de verwerking de wettelijke verplichting op grond van Art. 6 (1) lit. c DSGVO.


Waar halen wij uw persoonsgegevens vandaan en met wie delen wij deze? op?

In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt of die voortvloeien uit uw gebruik van onze diensten. Ons bedrijf vereist ook dat wij dienstverleners inschakelen om ons te helpen onze diensten en producten aan u te leveren en die, met inachtneming van passende overeenkomsten en veiligheidsmaatregelen, uw persoonsgegevens aan ons kunnen verstrekken of aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken. Deze dienstverleners kunnen omvatten:

 • E-commerce platforms;
 • aanbieders van betalingsdiensten;
 • kredietbeoordelingsbureaus;
 • platforms voor klantenservice en relatiebeheer;
 • Klantondersteuningsdiensten (bv. chatproviders);
 • Marketingplatforms en -diensten, waaronder platforms voor sociale media en diensten voor het bijhouden van conversies;
 • Bezorgbedrijven;
 • Incassodienstverleners;
 • Aanbieders van loyaliteits-, belonings- en verwijzingsprogramma's;
 • Bedrijven die tot hetzelfde concern behoren als wij;
 • Derde partijen in een zakelijke transactie (bijvoorbeeld een fusie of overname of liquidatie).

Bovendien kunnen wij uw gegevens bekendmaken aan rechtshandhavingsinstanties of andere relevante derden indien wij bij wet of gerechtelijk bevel verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of indien dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.


Handelen derden als medeverantwoordelijken voor de verwerking?

Voor zover persoonsgegevens worden verzameld tijdens het gebruik van Facebook Business Tools diensten door AZ-Delivery Vertriebs GmbH via Facebook social plugins, pixels of software development kits (SDK's), treedt Facebook Ierland op als medeverantwoordelijke voor de verwerking. Dit geldt ook voor de verwerking van persoonsgegevens in gevallen voor Facebook-pagina's, de aggregatie van dergelijke gebeurtenissen en het verstrekken van dergelijke informatie aan beheerders van Facebook-pagina's. Voor meer informatie over hoe Facebook uw persoonsgegevens verwerkt, met inbegrip van de rechtsgrondslagen voor deze verwerking, en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, zie de toepasselijke Privacybeleid.


Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

AZ-Delivery Vertriebs GmbH is een Europese onderneming die in Duitsland is gevestigd. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter doorgeven aan andere landen binnen de EU/EER en aan derde landen. Indien persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan derde landen die niet vallen onder een relevant adequaatheidsbesluit, zullen wij ervoor zorgen dat een relevant overdrachtsmechanisme (bijv. Standaard Contractuele Clausules) en alle noodzakelijke aanvullende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.


Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

AZ-Delivery Vertriebs GmbH beschikt over omvangrijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Deze worden regelmatig herzien en aangepast aan de laatste stand van de techniek.

Wij controleren ook onze leveranciers en sluiten met hen passende overeenkomsten om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan onze gedefinieerde veiligheidsmaatregelen.


Wanneer verwijderen wij uw gegevens?

UUw persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit beleid zijn gedefinieerd, inclusief het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om productgarantie te verlenen of financiële documentatie op te slaan.


Welke rechten heeft u met betrekking tot onze gegevensverwerking en hoe kunt u contact met ons opnemen?

Naast uw recht om informatie te ontvangen in de vorm van dit privacybeleid, heeft u de volgende rechten onder de respectievelijke wettelijke voorwaarden:

 • Recht op toegang tot uw gegevens;
 • Recht op rectificatie van uw onjuiste of onvolledige gegevens;
 • Recht om vergeten te worden (wissen van gegevens/anonimisering);
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit dat voor u rechtsgevolgen heeft of dat u op soortgelijke wijze ernstig treft;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van legitieme belangen, heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst. Indien u uw recht op bezwaar uitoefent, zullen wij de verwerking van de betrokken gegevens stopzetten. Verdere verwerking kan echter plaatsvinden indien wij zwaarwegende gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de certificering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking en zullen wij stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Merk op dat wij uw persoonsgegevens niet verkopen. In het geval van een zakelijke transactie kunnen uw persoonsgegevens echter worden overgedragen aan een nieuwe beheerder.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons een e-mail sturen naar support@az-delivery.com. De Groep heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op onze functionarissen voor gegevensbescherming en om eventuele verdere vragen over onze gegevensverwerking te beantwoorden.

U kunt ons ook per post bereiken:
AZ-Delivery Vertriebs GmbH
z. Attn: Data Protection Officer
Lärchenstraße 10, 94469 Deggendorf, DE

Wij wijzen erop dat wij als exploitant van e-commerce uw gegevens elektronisch verwerken en daarom op verzoek uw persoonlijke gegevens in een gangbaar machinaal leesbaar formaat (bijv. PDF) ter beschikking stellen.


Wie is onze Group Data Protection Officer?

Sascha Kremer
c/o KREMER RECHTSANWÄLTE
Brückenstraße 21
D-50667 Keulen
Duitsland

Wanneer is dit privacybeleid voor het laatst herzien?

Dit Privacybeleid is voor het laatst herzien en bijgewerkt in 03/2023. Als er wezenlijke veranderingen zijn in dit Privacybeleid, zullen wij u op de hoogte brengen via het e-mailadres dat u hebt opgegeven.

Newsletter abonnieren und 15% sparen!

Erfahren Sie immer gleich als Erster, wenn ein neues interessantes Projekt vorgestellt wird.
Wir informieren Sie ebenfalls sofort, wenn Produkte zu einem unschlagbaren Preis im Angebot sind!
Melden Sie sich jetzt an und erhalten Sie 15% Rabatt auf Ihre nächste Bestellung.