Die Gewinner unseres Preisauschreibens, der dritte Platz - AZ-Delivery

Hallo samen,

allereerst wil ik u bedanken voor de vele inzendingen en de actieve deelname, dank u. Om een beslissing was niet makkelijk, want met zo veel originele en soms zeer uitdagende projecten, veel van ons de keuze is echt moeilijk. Maar, zoals zo vaak, er kan er maar één de winnaar zijn en daarom beginnen we vandaag met de presentatie van ons de derde plaats:

De derde plaats gaat naar Nedersaksen, en de Heer Bettels kan over een shopping voucher in de hoeveelheid 50€ verheugen!

Wij zijn van AZ-Levering wil het item in de micro-controller programmeren zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden en zo veel mogelijk klanten een platform te bieden, op Basis van hun eigen ideeën of van vll. zelfs hun eigen producten.

De heer Bettels heeft ons getoond dat een vermelding in deze uitgave is niet een onoverkomelijke hindernis, en de inspanning van het werk en met de hulp van onze blog posts 8 van onze Matrix-uren te combineren met de Displays aan elkaar.

Met vier UnoR3 worden op onze Matrix-Geeft een totaal van 2048 Led ' s gecontroleerd:

 

Hier is de Code:

/*AZ-Levering Matrix 8x8x8 LED-Blok (Series1)
* 19.12.2018 
* H. W. B.
* HWB-8x8x8-AZ-Levering - serie 1
*/
/*
LedControl werken met Arduino Uno op
pin 12 -> DIN - en-wit
pin-11 -> CLK - groen
pin 10 -> CS - purple

Power
5V = VCC rode
0V = GND zwart
*/

/bibliotheek/ = LedContol.h
#include <LedControl.h>
LedControl lc=LedControl(12,11,10,8);

/* Timer */
unsigned long t2s=2000;
unsigned long t1s=1000;
unsigned long t05s=500;
unsigned long t02s=200;
unsigned long t01s=100;

void setup() {
lc.afsluiten(0,valse);lc.setIntensity(0,8);lc.duidelijk het display(0);
lc -.shutdown(1,valse);lc.setIntensity(1,8);lc.duidelijk het display(1);
lc -.shutdown(2,valse);lc.setIntensity(2,8);lc.duidelijk het display(2);
lc -.shutdown(3,valse);lc.setIntensity(3,8);lc.duidelijk het display(3);
lc.afsluiten(4,valse);lc.setIntensity(4,8);lc.duidelijk het display(4);
lc -.shutdown(5,valse);lc.setIntensity(5,8);lc.duidelijk het display(5);
lc -.shutdown(6,valse);lc.setIntensity(6,8);lc.duidelijk het display(6);
lc -.shutdown(7,valse);lc.setIntensity(7,8);lc.scherm wissen(7);


}
void writeAZDelivery() {

//AZ-Levering-serie 1 (2019)

byte x2[8]={B00111000,B00100100,B00100000,B00010000,B00001000,B00111100,B00000000,B00000000};
byte x0[8]={B00111100,B00100100,B00100100,B00100100,B00100100,B00111100,B00000000,B00000000};
byte x1[8]={B00110000,B00101000,B00100100,B00100000,B00100000,B00100000,B00000000,B00000000};
byte x9[8]={B00111100,B00100100,B00111100,B00100000,B00100000,B00111100,B00000000,B00000000};


// 2019 serie 1
lc.setRow(2,7,x2[0]);lc.setRow(2,6,x2[1]);lc.setRow(2,5,x2[2]);lc.setRow(2,4,x2[3]);
lc.setRow(2,3,x2[4]);lc.setRow(2,2,x2[5]);lc.setRow(2,1,x2[6]);lc.setRow(2,0,x2[7]);
//delay(t05s);
lc.setRow(3,7,x0[0]);lc.setRow(3,6,x0[1]);lc.setRow(3,5,x0[2]);lc.setRow(3,4,x0[3]);
lc.setRow(3,3,x0[4]);lc.setRow(3,2,x0[5]);lc.setRow(3,1,x0[6]);lc.setRow(3,0,x0[7]);
//delay(t05s);
lc.setRow(4,7,x1[0]);lc.setRow(4,6,x1[1]);lc.setRow(4,5,x1[2]);lc.setRow(4,4,x1[3]);
lc.setRow(4,3,x1[4]);lc.setRow(4,2,x1[5]);lc.setRow(4,1,x1[6]);lc.setRow(4,0,x1[7]);
//delay(t05s);
lc.setRow(5,7,x9[0]);lc.setRow(5,6,x9[1]);lc.setRow(5,5,x9[2]);lc.setRow(5,4,x9[3]);
lc.setRow(5,3,x9[4]);lc.setRow(5,2,x9[5]);lc.setRow(5,1,x9[6]);lc.setRow(5,0,x9[7]);
//
vertraging(t2s -);
lc.duidelijk het display(0);lc.duidelijk het display(1);lc.duidelijk het display(2);lc.duidelijk het display(3);
lc.duidelijk het display(4);lc.duidelijk het display(5);lc.duidelijk het display(6);lc -.wis het scherm(7);
vertraging(van de t2s -);
}

void loop() {
writeAZDelivery();
}

 

 

/*AZ Levering Matrix 8x8x8 LED-Blok (Reihe2)
* 19.12.2018 
* H. W. B.
* HWB-8x8x8-AZ-Levering - serie 2
*/
/*
LedControl werken met Arduino Uno op
pin 12 -> DIN - en-wit
pin-11 -> CLK - groen
pin 10 -> CS - purple

Power
5V = VCC - rot
0V = GND - schwarz
*/

// Bibliothek = LedContol.h
#include <LedControl.h>
LedControl lc=LedControl(12,11,10,8); 

/* Timer */
unsigned long t2s=2000;
unsigned long t1s=1000;
unsigned long t05s=500;
unsigned long t02s=200;
unsigned long t01s=100;

void setup() {

lc.afsluiten(0,valse);lc.setIntensity(0,8);lc.clearDisplay(0);
lc.afsluiten(1,valse);lc.setIntensity(1,8);lc.clearDisplay(1);
lc.afsluiten(2,valse);lc.setIntensity(2,8);lc.clearDisplay(2);
lc.afsluiten(3,valse);lc.setIntensity(3,8);lc.clearDisplay(3);
lc.afsluiten(4,valse);lc.setIntensity(4,8);lc.clearDisplay(4);
lc.afsluiten(5,valse);lc.setIntensity(5,8);lc.clearDisplay(5);
lc.afsluiten(6,valse);lc.setIntensity(6,8);lc.clearDisplay(6);
lc.afsluiten(7,valse);lc.setIntensity(7,8);lc.clearDisplay(7);


}
void writeAZDelivery() {

//AZ-Levering Reihe-2
byte Een[8]={B00000000,B10000000,B01000000,B01000000,B11000000,B01000000,B01000000,B00000000};
byte Z[8]={B00000000,B00000111,B00000100,B00000100,B10111111,B00100100,B00100100,B00010000};
byte x[8]={B00000000,B00011100,B00100100,B10100100,B10100101,B10100100,B10100100,B10011100};
byte D[8]={B00000000,B10010000,B00010000,B10010011,B10010100,B10010111,B10010000,B10110011};
byte e[8]={B00000000,B00000000,B00000000,B10100010,B10100010,B10010010,B10001010,B10000110};
byte l[8]={B00000000,B00000000,B00000000,B01110011,B00010100,B00010111,B00010000,B00010011};
byte ik[8]={B00000000,B00000000,B00000000,B00010001,B00010001,B00010001,B00010001,B00011111};

// AZ-Levering Reihe 2
vertraging(t2s -);
lc.setRow(0,7,Een[0]);lc.setRow(0,6,Een[1]);lc.setRow(0,5,Een[2]);lc.setRow(0,4,Een[3]);
lc.setRow(0,3,Een[4]);lc.setRow(0,2,Een[5]);lc.setRow(0,1,Een[6]);lc.setRow(0,0,Een[7]);
//delay(t05s);
lc.setRow(1,7,Z[0]);lc.setRow(1,6,Z[1]);lc.setRow(1,5,Z[2]);lc.setRow(1,4,Z[3]);
lc.setRow(1,3,Z[4]);lc.setRow(1,2,Z[5]);lc.setRow(1,1,Z[6]);lc.setRow(1,0,Z[7]);
//delay(t05s);
lc.setRow(2,7,x[0]);lc.setRow(2,6,x[1]);lc.setRow(2,5,x[2]);lc.setRow(2,4,x[3]);
lc.setRow(2,3,x[4]);lc.setRow(2,2,x[5]);lc.setRow(2,1,x[6]);lc.setRow(2,0,x[7]);
//delay(t05s);
lc.setRow(3,7,D[0]);lc.setRow(3,6,D[1]);lc.setRow(3,5,D[2]);lc.setRow(3,4,D[3]);
lc.setRow(3,3,D[4]);lc.setRow(3,2,D[5]);lc.setRow(3,1,D[6]);lc.setRow(3,0,D[7]);
//delay(t05s);
lc.setRow(4,7,e[0]);lc.setRow(4,6,e[1]);lc.setRow(4,5,e[2]);lc.setRow(4,4,e[3]);
lc.setRow(4,3,e[4]);lc.setRow(4,2,e[5]);lc.setRow(4,1,e[6]);lc.setRow(4,0,e[7]);
//delay(t05s);
lc.setRow(5,7,l[0]);lc.setRow(5,6,l[1]);lc.setRow(5,5,l[2]);lc.setRow(5,4,l[3]);
lc.setRow(5,3,l[4]);lc.setRow(5,2,l[5]);lc.setRow(5,1,l[6]);lc.setRow(5,0,l[7]);
//delay(t05s);
lc.setRow(6,7,ik[0]);lc.setRow(6,6,ik[1]);lc.setRow(6,5,ik[2]);lc.setRow(6,4,ik[3]);
lc.setRow(6,3,ik[4]);lc.setRow(6,2,ik[5]);lc.setRow(6,1,ik[6]);lc.setRow(6,0,ik[7]);
//
//delay(t2s);
//lc.clearDisplay(0);
//lc.clearDisplay(1);
//lc.clearDisplay(2);
//lc.clearDisplay(3);
//lc.clearDisplay(4);
//lc.clearDisplay(5);
//lc.clearDisplay(6);
//delay(t2s);

}

void loop() {
writeAZDelivery();
}

 

 

/*AZ-Levering Matrix mit 8x8x8 LED-Blok (Reihe3)
* 19.12.2018 
* H. W. B.
* HWB-8x8x8-AZ-Levering - Reihe3

*/

//Bibliothek = LedContol.h
#include <LedControl.h>
LedControl lc=LedControl(12,11,10,8);

/* Timer */
unsigned long t2s=2000;
unsigned long t1s=1000;
unsigned long t05s=500;
unsigned long t02s=200;
unsigned long t01s=100;

void setup() {
lc.afsluiten(0,valse);lc.setIntensity(0,8);lc.clearDisplay(0);
lc.afsluiten(1,valse);lc.setIntensity(1,8);lc.clearDisplay(1);
lc.afsluiten(2,valse);lc.setIntensity(2,8);lc.clearDisplay(2);
lc.afsluiten(3,valse);lc.setIntensity(3,8);lc.clearDisplay(3);
lc.afsluiten(4,valse);lc.setIntensity(4,8);lc.clearDisplay(4);
lc.afsluiten(5,valse);lc.setIntensity(5,8);lc.clearDisplay(5);
lc.afsluiten(6,valse);lc.setIntensity(6,8);lc.clearDisplay(6);
lc.afsluiten(7,valse);lc.setIntensity(7,8);lc.clearDisplay(7);


}
void writeAZDelivery() {
// AZ-Levering Reihe 3
byte Z2[8]={B00001000,B00111100,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000};
byte y2[8]={B00010000,B00010000,B00001110,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000};

lc.setRow(1,7,Z2[0]);lc.setRow(1,6,Z2[1]);lc.setRow(1,5,Z2[2]);lc.setRow(1,4,Z2[3]);
lc.setRow(1,3,Z2[4]);lc.setRow(1,2,Z2[5]);lc.setRow(1,1,Z2[6]);lc.setRow(1,0,Z2[7]);
//delay(t05s);
lc.setRow(6,7,y2[0]);lc.setRow(6,6,y2[1]);lc.setRow(6,5,y2[2]);lc.setRow(6,4,y2[3]);
lc.setRow(6,3,y2[4]);lc.setRow(6,2,y2[5]);lc.setRow(6,1,y2[6]);lc.setRow(6,0,y2[7]);
//delay(t2s);

}

void loop() {
writeAZDelivery();
}

 

 

/*AZ-Levering Matrix mit 8x8x8 LED-Blok (Reihe4)
* 19.12.2018 
* H. W. B.
* HWB-8x8x8-AZ-Levering Reihe4
* 
//

LedControl arbeitet mit Arduino Uno über
pin 12 -> DIN - weiß
pin-11 -> CLK - grün
pin 10 -> CS - lila

Power
5V = VCC - rot
0V = GND - schwarz
*/

//Bibliothek = LedContol.h
#include <LedControl.h>
LedControl lc=LedControl(12,11,10,8);

/* Timer */
unsigned long t2s=2000;
unsigned long t1s=1000;
unsigned long t05s=500;
unsigned long t02s=200;
unsigned long t01s=100;

void setup() {
lc.afsluiten(0,valse);lc.setIntensity(0,8);lc.clearDisplay(0);
lc.afsluiten(1,valse);lc.setIntensity(1,8);lc.clearDisplay(1);
lc.afsluiten(2,valse);lc.setIntensity(2,8);lc.clearDisplay(2);
lc.afsluiten(3,valse);lc.setIntensity(3,8);lc.clearDisplay(3);
lc.afsluiten(4,valse);lc.setIntensity(4,8);lc.clearDisplay(4);
lc.afsluiten(5,valse);lc.setIntensity(5,8);lc.clearDisplay(5);
lc.afsluiten(6,valse);lc.setIntensity(6,8);lc.clearDisplay(6);
lc.afsluiten(7,valse);lc.setIntensity(7,8);lc.clearDisplay(7);


}
void writeAZDelivery() {

// AZ-Levering Reihe 4
byte Z2[8]={B01100110,B10011001,B10011001,B10000001,B10000001,B01000010,B00100100,B00011000};
//
lc.setRow(0,7,Z2[0]);lc.setRow(0,6,Z2[1]);lc.setRow(0,5,Z2[2]);lc.setRow(0,4,Z2[3]);
lc.setRow(0,3,Z2[4]);lc.setRow(0,2,Z2[5]);lc.setRow(0,1,Z2[6]);lc.setRow(0,0,Z2[7]);
//
lc.setRow(1,7,Z2[0]);lc.setRow(1,6,Z2[1]);lc.setRow(1,5,Z2[2]);lc.setRow(1,4,Z2[3]);
lc.setRow(1,3,Z2[4]);lc.setRow(1,2,Z2[5]);lc.setRow(1,1,Z2[6]);lc.setRow(1,0,Z2[7]);
//
lc.setRow(2,7,Z2[0]);lc.setRow(2,6,Z2[1]);lc.setRow(2,5,Z2[2]);lc.setRow(2,4,Z2[3]);
lc.setRow(2,3,Z2[4]);lc.setRow(2,2,Z2[5]);lc.setRow(2,1,Z2[6]);lc.setRow(2,0,Z2[7]);
//
lc.setRow(3,7,Z2[0]);lc.setRow(3,6,Z2[1]);lc.setRow(3,5,Z2[2]);lc.setRow(3,4,Z2[3]);
lc.setRow(3,3,Z2[4]);lc.setRow(3,2,Z2[5]);lc.setRow(3,1,Z2[6]);lc.setRow(3,0,Z2[7]);
//
lc.setRow(4,7,Z2[0]);lc.setRow(4,6,Z2[1]);lc.setRow(4,5,Z2[2]);lc.setRow(4,4,Z2[3]);
lc.setRow(4,3,Z2[4]);lc.setRow(4,2,Z2[5]);lc.setRow(4,1,Z2[6]);lc.setRow(4,0,Z2[7]);
//
lc.setRow(5,7,Z2[0]);lc.setRow(5,6,Z2[1]);lc.setRow(5,5,Z2[2]);lc.setRow(5,4,Z2[3]);
lc.setRow(5,3,Z2[4]);lc.setRow(5,2,Z2[5]);lc.setRow(5,1,Z2[6]);lc.setRow(5,0,Z2[7]);
//
lc.setRow(6,7,Z2[0]);lc.setRow(6,6,Z2[1]);lc.setRow(6,5,Z2[2]);lc.setRow(6,4,Z2[3]);
lc.setRow(6,3,Z2[4]);lc.setRow(6,2,Z2[5]);lc.setRow(6,1,Z2[6]);lc.setRow(6,0,Z2[7]);
//
lc.setRow(7,7,Z2[0]);lc.setRow(7,6,Z2[1]);lc.setRow(7,5,Z2[2]);lc.setRow(7,4,Z2[3]);
lc.setRow(7,3,Z2[4]);lc.setRow(7,2,Z2[5]);lc.setRow(7,1,Z2[6]);lc.setRow(7,0,Z2[7]);
vertraging(t2s -);

}

void loop() {
writeAZDelivery();
}

 

Morgen heb ik een tweede plaats voordat de, tot dan :)
Specials

1 Reactie

Ralf

Ralf

hallo gemeinde
da hat der herr bettels doch ein wenig mehr aufwand betrieben und sich in unkosten gestürzt um auch noch kräftig die werbetrommel zu klopfen und den code auch noch gepostet, was mir nicht leicht gefallen wäre, und niemand würdigt das mit einem kommentar. vielleicht hab ich ja was übersehen, aber die anderen beiträge wurden kommentiert und/oder kritisiert oder verbessert.
das projekt finde ich jedenfalls ok und das eine oder andere kann auf jeden fall noch geändert oder verbessert werden. jetzt wo´s fertig ist kann das gesagt werden. und über vorschläge , etwas sinnvoll zu ändern ist doch jeder dankbar. is meine meinung.
mfg r.

Laat een reactie achter

Alle opmerkingen worden voor publicatie gecontroleerd door een moderator

Aanbevolen blogberichten

  1. ESP32 jetzt über den Boardverwalter installieren - AZ-Delivery
  2. Internet-Radio mit dem ESP32 - UPDATE - AZ-Delivery
  3. Arduino IDE - Programmieren für Einsteiger - Teil 1 - AZ-Delivery
  4. ESP32 - das Multitalent - AZ-Delivery